วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สับปะรดประหลาด ออกผล 7 ลูกในก้านเดียว


โดยพบว่าสับปะรดก้านดังกล่าว นับจำนวนได้ 7 ลูกในก้านเดียว ลักษณะผลมีขนาดเล็กแต่ขายได้ แต่ก็เพิ่งเคยเจอก้านเดียวที่ออกผลแยก 7 ลูก เชื่อว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้เพิ่มผลผลิตได้ ถือเป็นโชคลาภ ในอนาคตก็จะลองพัฒนาให้ลูกมีขนาดใหญ่และน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยปุ๋ยฮอร์โมน ทำให้สามารถส่งขายได้ในราคาผลลูกใหญ่ 
Share: